ד״ר עמוס נאמן ריכז וכתב את ההנחיות הישראליות לטיפול בהרטבת לילה כפי שפורסמו בעיתון הרפואה.