יעוץ מקוון - שירות חדש במרפאתו של פרופסור נאמן

יעוץ מקוון - שירות חדש במרפאתו של ד"ר נאמן

סרטן כליה - דרכי הטיפול בו והשפעותיו על איכות חייו של המתמודד איתו

סרטן כליה נחשב לאחד מעשרה סוגי הסרטן השכיחים, הן אצל גברים והן אצל נשים. כיום, סרטן הכליה מתגלה לרוב באופן מקרי בזמן ביצוע הדמיות בטניות כמו בדיקות US או CT. שימוש נרחב בהדמיות מביא לעיתים לאיבחון בשלבים מוקדמים יותר כאשר הגידול עדיין מוגבל לכליה ולפני שהתפשט לאיברים סמוכים או שלח גרורות.

גורמים לסרטן כליה וגורמים מגבירי סיכון

גם כיום, על אף ההתקדמויות הרבות בטכנולוגיות ובמחקרים, לא ניתן לנקוב בגורם ספציפי הגורם לסרטן הכליה. יחד עם זאת, ממחקרים שונים שנערכו בעשורים האחרונים, נצפו מספר גורמים המוגדרים כמגבירים את הסיכון לחלות בסרטן זה:

מגדר – כאמור, סרטן כליה נחשב כנפוץ יותר בקרב הגברים מאשר בקרב נשים.

גיל – הסיכון לחלות בסרטן מסוג זה עולה במקביל לגיל, ורוב החולים בו הם בני למעלה מ-60.

עישון – גורם זה נסמך על שני פקטורים – משך העישון וכמות הסיגריות שמעשן האדם. שני הגורמים הללו משפיעים על הסיכון לחלות בסרטן הכליה.

השמנת-יתר ועודף משקל – על פי המחקרים, השמנת יתר ומשקל עודף מגבירים את הסיכון לחלות גם בסרטן הכליה, בנוסף לרשימה ארוכה של מחלות אחרות..

מחלות ומצבים רפואיים שונים – ככלל, מצבים רפואיים שונים עלולים להיחשב כמגבירי-סיכון לחלות בסוגי הסרטן השונים. במקרה של סרטן כליה, ספציפית, אנשים הסובלים מיתר לחץ דם והמתמודדים עם מחלת כליות במצבה המתקדם (בעיקר אלה שמצבם מחייב דיאליזה), ייחשבו כמצויים בסיכונים גבוהים יותר לחלות בו.

חשיפה לחומרים מסוימים – החשיפה לחומרים שונים עלולה להשפיע על רמת הסיכון של האדם לחלות בסרטן הכליה. סיכון זה גדול במיוחד אצל העובדים בתעשיות הפחם והפלדה החשופים לכבשנים מהסוגים השונים. גם החשיפה לקדמיום, עופרת או אזבסט מוגדרת כגורם העלול להגביר את רמות הסיכון.

תורשה – מרבית סוגי סרטן הכליה אינם מועברים בתורשה. אולם, במקרים בהם יאובחן סרטן כליה בשניים או יותר מבני משפחה, שאר בני המשפחה יוגדרו כמצויים בסיכון הגבוה מהממוצע באוכלוסייה לחלות, ולכן, יהיה עליהם להימצא במעקב.

סרטן הכליה - תסמינים

סרטן הכליה, על סוגיו השונים, לא תמיד יגרום להופעת תסמינים מובהקים שנחשבים כמאפיינים אותו. במקרים רבים, הוא יתגלה באופן מקרי לחלוטין בעת ביצוען של בדיקות (כדוגמת אולטרה-סאונד בטני) שתתבצענה במסגרת בדיקת הסיבות לתלונות שאינן קשורות אליו. במצב כזה, הגידולים שמתגלים כבדרך אגב יהיו, לרוב, קטנים מכדי לגרום להופעת תסמינים כלשהם משלהם.

תסמיני סרטן הכליה, לכשיופיעו, עשויים לכלול הופעת דם בשתן, ירידה פתאומית במשקל ללא סיבות מוחשיות, הופעת גוש באזור אחת מהכליות, כאבים עמומים באחד מהצדדים (לרוב, מצד הגב), חום גבוה לפרקי זמן מתמשכים ותשישות בלתי מוסברת.

אם נתמקד במהותם המדויקת של התסמינים הללו, כל אחד בפני עצמו, נבין כי הם עשויים לאפיין עשרות מחלות ומצבי בריאות שונים, וכך גם השילוב ביניהם. גם הופעתם המקושרת לבעיה כלשהי בכליה או בשלפוחית השתן, לרוב, תעיד על מצב אחר, שכיח הרבה יותר, כדוגמת זיהום כלשהו או קיומם של חול / אבנים בכליות או בשלפוחית השתן.

יחד עם זאת, קיומו של אחד מהתסמינים האלה (או יותר) המלווה אתכם למשך פרק זמן ארוך ואינו חולף – יצריך התייחסות מעמיקה יותר של הרופא.

סרטן כליה 4 שלבים

כיצד מאבחנים סרטן כליה?

כאמור, לפעמים אנשים שיאובחנו, בסופו של דבר, כחולים בסרטן הכליה, יקבלו אבחנה זו לאחר שעברו את הבדיקות מסיבות שונות לחלוטין. בחלק מהמקרים, הם יגיעו לרופא המשפחה שלהם עם תופעה כמו הופעת דם בשתן. הרופא ישלח אותם לבצע בדיקות שתן ויתכן שגם בדיקת דם. תוצאותיהן של בדיקות אלו תקבענה את מהלך העניינים בהמשך – בדיקות הדמיה (CT, אולטרה-סאונד, MRI), רנטגן, ואף ביופסיה המונחת ע"י הדמיה.

פרק זמן ההמתנה הנדרש קבלת תוצאותיהן של הבדיקות הייעודיות עשוי לנוע בין מספר ימים למספר שבועות, תקופה שבה כדאי יהיה להם להקיף את עצמם בחברים קרובים ובבני משפחה שמסוגלים להעניק להם את התמיכה הנחוצה.

קביעת שלב המחלה ודירוג חומרתה

קביעת שלב המחלה

השלב בו נמצא גידול סרטני מתייחס לגודלו של הגידול ולמידת התפשטותו של הסרטן. נתונים אלה מסייעים לרופאים בהמלצה על הטיפול המתאים ביותר למקרה.

שיטת TNM לקביעת שלב המחלה

האות Tumor) T) על הסקאלה שבין T1 ל-T4 – מסמלת ומתייחסת לגודלו של הגידול הסרטני.

האות Nodes) N) על הסקאלה שבין N0 ל-N1 – מסמלת ומתייחסת למצב קשריות לימפה והאם הן נגועות בגרורות..

האות Metastases) M) – על הסקאלה שבין M0 ל-M1 – מסמלת ומתייחסת למצב התפשטותו של הגידול, כלומר, האם גרורות חרגו מעבר לכליה והתפשטו כבר גם לאיברים נוספים.

דירוג המחלה

דירוג המחלה (Grade) יתייחס למראם של התאים הסרטניים באמצעות המיקרוסקופ ויאפשר לרופאים להבין את התנהגות הגידול על פי מערכת פורמן (Fuhrman). הדירוג ינוע בין 1 ל-4, כשכל שהמספר הנקוב יהיה גבוה יותר, התאים הסרטניים שנצפו הם תקינים פחות.

הטיפולים בסרטן כליה

תכנון הטיפול במקרים של סרטן כליה מבוצע תוך ההתחשבות בגודלו של הגידול, דרגת התפשטותו, בריאותו הכללית של המטופל והעדפותיו.

סרטן כליה בשלביו המוקדמים

סרטן כליה בשלביו המוקדמים וללא גרורות מחוץ לכליה, יטופל, במרבית המקרים, בניתוח. במקרים בהם הגידול מוגדר כ"קטן" (T1 N0 M0 או T2 N0 M0), ינסה הרופא המנתח להסיר רק את אזור הכליה שבו ממוקם הגידול (כריתה חלקית של הכליה). במקרים בהם הגידול גדול יותר, יתכן כי תידרש כריתה מלאה של הכליה. כיום, מרבית ניתוחי כריתת הכליה (גם הכריתה המלאה) נעשים באמצעות ניתוח זעיר פולשני – לפרוסקופיה או רובוטי.

בחלק מהמקרים, יטופלו גידולים קטנים בטיפול ממוקד (אבלציה) – טיפולים שמטרתם הינה השמדת התאים הסרטניים תוך כדי שימוש בטמפרטורות גבוהות או נמוכות מאד.

חלק מסוגי הגידולים הסרטניים בכליה מוכרים כבעלי קצב גדילה איטי ורמת התפשטות מינימאלית – אפסית. במקרים כאלה, בעיקר אצל אנשים מבוגרים מאד ו / או החולים במחלות מאתגרות נוספות, לא יבוצע ניתוח. במקומו, המטופל יימצא במעקב תקופתי רציף, בתדירות שתיקבע על ידי הרופא המטפל.

האם ניתן לחיות רק עם כליה אחת?

כליה אחת, לרוב, תהיה מסוגלת לבצע בהצלחה, וללא כל בעיות מיוחדות,  את כלל התפקודים הנדרשים משתי הכליות. כראיה לכך, ישנם אנשים אשר נולדו רק עם כליה אחת המתפקדת, אנשים שתורמים כליה וכן הלאה. כל אלה מסוגלים לנהל אורח חיים בריא ולחיות שנים רבות, ללא כל מגבלות מיוחדות. אולם, לאחר ניתוח כריתה מלא של הכליה תיוותר לאדם המנותח רק כליה אחת, הוא יצטרך להיות קשוב ומחושב יותר ולהימנע מפעולות ומגורמים שעלולים לפגוע בה.

צרו קשר

פרופסור עמוס נאמן

פרופ' עמוס נאמן

אורולוג פרטי מומחה ומנתח בכיר מנהל מחלקה אורולוגיה בביה"ח מאיר

פרופסור עמוס נאמן
פרופסור עמוס נאמן

אורולוג פרטי, מומחה בכירורגיה אורולוגית ומנהל מחלקת אורולוגיה בבית החולים מאיר בכפר סבא.

מאמרים נוספים

ריפלוקס בדרכי השתן

מצב בו השתן חוזר משלפוחית השתן לשופכנים ולכליות. מצב זה דומה בשמו לתופעת הריפלוקס במוכרת אך שונה ממנו מהותית. מהו ריפלוקס? ככלל, המילה "ריפלוקס" (או

סרטן הכליה: כל השאלות וכל התשובות

סרטן הכליה מתגלה בדרך כלל באקראי – בבדיקות הדמיה שגרתיות. אם המחלה מאובחנת לפני הופעת התסמינים, כשהיא עדיין לא מפושטת, סיכויי ההחלמה גדולים. הטיפול: ניתוח

דילוג לתוכן